Školení

Bitdefender Gravity Zone

Bitdefender® Gravity ZoneBitdefender

Bezpečnost koncových bodů v prostředí kanceláří, datacenter a veřejných cloudů

www.bitdef.cz


  • Jediná dodávaná bezpečnostní platforma, která nabízí nejlepší ochranu a výkon
  • Nezávislost na operačních systémech a hypervisoru umožňuje univerzální pokrytí
  • Jediná konzole pro jednoduchou správu bezpečnostních politik pro všechny koncové body
  • Flexibilní licencování k naplnění Vašich potřeb


Výzvy v dnešním ICT prostředí

Organizace všech velikostí se snaží snížit operační výdaje, vylepšit výkonnost a účinnost systémů skrze virtualizaci a adaptaci cloudu.

Výzvy v dnešních výpočetních prostředíchRevoluční bezpečnost v podání Gravity Zone 

Společnosti nemůžou plně těžit z virtualizace a cloudu

Většina dodavatelů není schopna naplnit sliby podpory třetích platforem kvůli před-virtualizačním a před-cloudovým bezpečnostním architekturám.

Gravity Zone se adaptuje na jakékoliv výpočetní prostředí

Dodává nejrychlejší a nejefektivnější ochranu datových center, kanceláří a cloudu.

Bezpečnost brání migraci z fyzického prostředí do virtuálního nebo do veřejných cloudů

V soukromých a veřejných cloudech je použití tradičních řešení na úkor výkonnosti nebo ochrany.

Progresivní ochrana a výkonnost pro fyzické stroje, virtualizovaná datacentra a cloud.

Bezpečnostní virtual appliance zaměstnává agenta znalého prostředí a sledujícího každý pohyb a změnu tvaru a chování.

Bezpečnostní řešení mají snížit komplikovanost

Tradiční řešení složitě kombinuje různé aplikace, což v praxi znamená navýšené finanční náklady, nároky na lidské zdroje a v konečném důsledku i na technické prostředí.

Všechny bezpečnostní služby a potřeby společnosti v jediné dodané platformě

Jedna aplikace k ochraně a správě bezpečnostních politik jakýchkoliv koncových bodů, v jakékoliv lokaci a v jakémkoliv prostředí.

AV-TEST registruje 390 000 nových malicious programů každý den s přívalem kybernetického zločinu

Tradiční agenti se spoléhají na podpisové updaty jednou denně, zatímco nové hrozby se objevují každou minutu

Globální Bitdefender síť ochrany poskytuje ochranu před hrozbami v reálném čase.

Všechny chráněné koncové body jsou immunizované méně než 3 sekundy po tom, co jsou objeveny nové hrozby kdekoliv na světe.

V rapidně se měnících prostředích je škálovatelnost novou normou

Škálování tradičních řešení zahrnuje replikaci relačních databází, přidání dalších windows serverů na každý extra element a platby za licence třetích stran.

Gravity Zone je dodána v modulární a vybalancované architektuře.

Je postavena na upravitelných, pružných a bezpečných open source řešeních. Bitdefender Gravity Zone organicky roste klonováním virtuálních appliancí.

Klíčové výhody Gravity Zone

Inteligentní nasazení

Provedeno během minut, ne dní. Automatizovaná nasazovací souprava urychluje proces nasazení do desktopů, do datacenter a do cloudu.

Eliminace mezer v ochraně

Agent znalý prostředí zabezpečuje všechny typy koncových bodů: fyzické, virtuální, cloudové.

Rychlejší imunita vůči útokům!

Globální Bitdefender proaktivní síť umožňuje imunizovat veškeré koncové body do 3 sekund od objevení nové hrozby ve světe.

Spravujte rizika, zatímco optimalizujete virtuální a fyzické zdroje z hlediska výkonnosti!

Přesuňte bezpečnostní úkony z lokálních strojů do bezpečnostní virtuální appliance pro všechny typy koncových bodů v datacentrech a pro laptopy, desktopy.

Klíčové vlastnosti Gravity Zone

Jedna aplikace

dodává bezpečnostní služby k fyzickým koncovým bodům, mobilním zařízením, Exchange mailovým serverům a virtuálním strojům v soukromém a veřejném cloudu.

Jedna konzole

nabízí jednoduchou centralizovanou správu, jednoduché nasazení a vynucení bezpečnostních politik na jakýkoliv typ a počet koncových bodů, v jakémkoliv místě.

Jedna architektura

umožňuje plnou viditelnost a kontrolu v datacentrech a celopodnikově skrze integraci s Active Directory, VMware a Citrix Hypervisory.

Jeden agent

pokrývá všechny kombinace virtualizačních platforem, cloudových poskytovatelů, operačních systémů a fyzických zařízeních.

Mnoho vrstev bezpečnosti

pro koncové body: antivirus a antimalware s behaviorálním monitoringem, ochrana před zero-day hrozbami, aplikační kontrola a sandboxing, firewall, kontrola zařízení a jejich obsahu s antispamovou a antiphishingovou ochranou pro Exchangové mail servery.

Univerzální pokrytí

  • všechny koncové body: fyzické, virtuální a cloud
  • všechny typy koncových bodů: pracovní stanice, servery, embedded, mobilní
  • Všechny OS: Windows, Linux, Mac
  • Všechny virtualizační platformy: VMware, Citrix, Microsoft Hyper-V, KVM, Oracle
  • Společnosti všech velikostí: škálovatelné od 10 až po miliony koncových bodů využitím klonování virtuální appliance.
  • Jakékoliv prostředí: datacentra, lokální sítě, rozsáhlé sítě, privátní cloudy, veřejné a hybridní cloudy